Znajdziesz nas także na:

Kalendarium

Newsletter
 
Warto zobaczyć
 
 
 
 
 
 
 
 

Architektura – przestrzeń – formaStanisław Deńko – architekt. Osobowość twórcza – paradygmaty – Towarzystwo Przyjacioł Sztuk Pięnych zaprasza do Pałacu Sztuki na spotkanie autorskie i prezentację wystawy.

Człowiek nie jest jednostką odosobnioną – żyje zazwyczaj w grupie, w środowisku społecznym. Jest to jedno z tych uwarunkowań, które w sposób naturalny wywołuje potrzebę porozumiewania się oraz realizowania przez człowieka rozmaitych celów – swoich oraz związanej z nim społeczności. Porozumiewamy się dzięki mowie, piśmie (systemowi znaków gra?cznych) oraz innym umownym formom. Podstawą języka znaków jest zatem FORMA.

Forma jest sposobem kształtowania przestrzeni. PRZESTRZEŃ to pojęcie obejmujące zjawisko obecności materii oraz pustki. Człowiek poprzez nadawanie formy materii, kształtuje również pustkę – jako negatyw tej struktury ?zycznej. Chiński ?lozof Lao-Tzu trafnie de?niuje to zjawisko: „Chociaż glina może być modelowana na kształt wazy, esencją (istotą) wazy jest pustka w niej zawarta”.  Materia i pustka stanowią dwa komponenty rzeczywistości: ten pierwszy – materialny – jest dla człowieka „widzialny”, percypowany i ogarniany umysłem. Inaczej pustka: dla świata Zachodu stanowi ona nicość, ale dla świata Wschodu jest utożsamiana z niewidzialnymi dla ludzkiego oka drobinami energii.

Dwoistość postaci „przestrzeni” stanowi moje osobiste credo. ARCHITEKTURA jest nierozerwalnie związana z formą. Trójwymiarowy, materialny charakter architektury ma postać formy, a więc przekazuje treść. A skoro tak, to forma w architekturze „nie jest celem samym w sobie, lecz jest rezultatem” – taką myśl przekazuje Mies van der Rohe; inaczej mówiąc, architektura jest w domyśle przetworzeniem celów poprzez intelektualny i duchowy proces wyrażania treści. Architektura, jako język oparty na formie, jest jednym z elementów przestrzeni.
Stanisław Deńko, mgr inż. architekt
Dyrektor Generalny Biura Architektonicznego „WIZJA” Sp. z o.o.


Wernisaż i spotkanie z autorem 17 lutego 2014, 18.00; 5 lutego – 2 marca 2014
 

Redakcja:
ul. Józefa 7, 31-056 Kraków
karnet@karnet.krakow.pl
pn.-pt. 8.30-16.30

Znajdziesz nas także na: